Nowe, wielofunduszowe początki. 600 mln zł dla małopolskich obszarów wiejskich

Opublikowano: 12.01.2024

W czwartek, 11 stycznia marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania podpisali umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Umowy te opiewają na łączną kwotę blisko 600 mln złotych i zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorstw, kultywowanie dziedzictwa kulturowego, inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych, tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki czy organizację szkoleń zawodowych.

Dla małopolskich Lokalnych Grup Działania (LGD) rozpoczyna się nowy rozdział w ich pracy nad rozwojem naszego regionu. Miliony złotych do rozdysponowania zostały przyznane dzięki umowom na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

To dla nas bardzo ważne spotkanie. Jest ono esencją naszej polityki regionalnej, u której absolutnych podstaw leży zrównoważony terytorialnie rozwój. Jeżeli mówimy o takim rozwoju, to właśnie Lokalne Grupy Działania są jego najlepszą emanacją. Dlatego, że po pierwsze zajmują obszar całego województwa, a środki, które będą miały na działalność są przyznawane według algorytmu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca

marszałek Witold Kozłowski

– mówił marszałek Witold Kozłowski

Wszystkie lokalne strategie rozwoju, które będą realizowane w naszym regionie opiewać będą łącznie na blisko 600 milionów złotych. To znacząca kwota na realizację oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Wierzę, że te środki, przyczynią się do dalszego harmonijnego rozwoju naszych małych ojczyzn

– dodał gospodarz regionu.

To bardzo ważne wydarzenie dla małopolskich wsi i miasteczek. Po raz pierwszy, środki będą pochodzić z wielu funduszy. W ramach PS WPR 2023-2027, lokalnym grupom działania przyznano 75 mln euro, tj. 330 mln złotych. To druga najwyższa alokacja w Polsce. Z kolei, wkład z programu FEM 2021-2027 wynosi 60 mln euro, tj. 264 mln złotych i jest najwyższą pulą przyznanych środków. Taką samą pulę otrzymało również województwo wielkopolskie.

Blisko 600 mln złotych dla małopolskich Lokalnych Grup Działania czyni nasze województwo liderem, spośród wszystkich 16 regionów. Mamy najwyższy przelicznik na jednego mieszkańca, jeżeli chodzi o kwotę zadysponowaną na działalność Lokalnych Grup Działania. To główny dowód na to, że ta polityka, którą realizujemy to nie są tylko i wyłącznie hasła, to nie są tylko obietnice, ale też konkrety

marszałek Witold Kozłowski

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Cieszymy się na dalszą, szeroką współpracę przy rozdziale środków unijnych. Nowe LGD, to nowe wyzwania ale i nowe szanse. Głęboko wierzę, że dzięki połączeniu sił przy realizacji projektów zarówno z samorządem województwa, gminami, jak i pozostałymi partnerami odniesiemy wspólny sukces

Iwona Gibas członek Zarządu

– dodała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Dzięki finansowaniu przyznanemu z wielu funduszy, możliwe do realizacji będzie zarówno wsparcie przedsiębiorstw, oddolnych inicjatyw czy kultywowanie dziedzictwa kulturowego (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych czy wsparcie instytucji kultury (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wsparcie przysługuje także na projekty obejmujące tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki oraz szkoleń zawodowych (EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus).