sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR
Opublikowano: 08.04.2024
Nabór trwa

Pomoc na operacje, których celem jest „Zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ewaluację oraz jej
animowanie, w tym ułatwianie wymiany między zainteresowanymi podmiotami” w ramach naborów
wniosków o przyznanie pomocy, objętych...

Maksymalny procent dofinansowania

100%

Start

22.04.2024

Koniec

20.12.2024