Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej (UE) mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Księga wizualizacji

Księga Wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) potwierdza otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie. Zawiera zasady konstruowania i stosowania logo PS WPR 2023-2027, znaku barw RP, UE. Znajdziesz w niej także wskazówki jak budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.

Zestawienie znaków

Z uwagi na fakt wielofunduszowości LSR w obecnej perspektywie, stosowane zestawienia znaków muszą pogodzić wymagania zawarte w księgach obu funduszy-  Księdze Tożsamości Wizualnej Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz  Księdze Wizualizacji znaku PS WPR 2023-2027.

Pliki do pobrania: 

Zestawienia znaków PS WPR 2023-2027 w Małopolsce

 

Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych

Wzory tablic i plakatów są obowiązkowe, tzn. nie można ich modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

Pliki do pobrania: 

Wzory do pobrania