Wyłonienie przedstawicieli LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS

Opublikowano: 24.01.2024

Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21.12.2023 r., oraz podpisaniem umów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, zainicjował procedurę wyłonienia przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) do składu Podkomitetu.

Do małopolskich LGD została skierowana prośba o wytypowanie ze swojego grona dwóch przedstawicieli, reprezentujących zarówno nowopowstałe LGD, jak i stowarzyszenia mające już doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER. Członkowie reprezentujący LGD wejdą w skład Podkomitetu po zakończeniu procesu wyboru LSR oraz po przeprowadzeniu procedury wyboru przedstawicieli w każdym z województw. Zadaniem wybranych przedstawicieli LGD będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z danego województwa.

Do zadań Podkomitetu ds. RLKS należy, m.in. monitorowanie realizacji RLKS oraz LSR, czy wypracowywanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji RLKS.

Dokumenty

pdf

3 strony

248.61 KB

Obowiązujący od
21.12.2023