Poznaj Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Opublikowano: 09.02.2024

Ruszają pierwsze nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O programie

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Pula środków

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nasze najważniejsze cele to:

 • działanie na rzecz:
  • zrównoważonego rybołówstwa,
  • odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych
 • bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej poprzez:
  • zrównoważoną działalność w zakresie akwakultury,
  • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury
 • wspieranie zrównoważonej gospodarki na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych
 • rozwój społeczności rybackich i sektora akwakultury
 • poprawa bezpieczeństwa i czystości mórz.

Dla kogo?

Nabory skierowane są do:

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury,
 • organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracji,

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Po więcej informacji zapraszamy:

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Media społecznościowe programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa:

Facebook

Linkedin

Instagram

YouTube

 

Dokumenty

pdf

16 strony

1.38 MB

Obowiązujący od
09.02.2024