Umowa Partnerstwa

Opublikowano: 30.06.2022
Typ dokumentu
ustawy

Umowa Partner­stwa jest podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. 

Po negocjacjach przeprowadzonych z Komisją Europejską Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 łączy ze sobą wyzwania zidentyfikowane przez Polskę i oczekiwania Komisji Europejskiej. Określa cele i zakres interwencji, instytucje odpowiedzialne za zarządza­nie funduszami, programy oraz ich finansowanie. Skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty.

Załączniki

pdf

2.48 MB

Obowiązujący od
30.06.2022

pdf

1.83 MB

Obowiązujący od
30.06.2022