Strategia komunikacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Opublikowano: 12.12.2023
Typ dokumentu
strategie i plany

Zadaniem Strategii komunikacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest zapewnienie realizacji działań komunikacyjnych PS WPR 2023-2027, w celu jego prawidłowego i efektywnego wdrażania. 

Pozwoli to na zaplanowanie kompleksowego rozpowszechniania informacji o PS WPR 2023-2027, poprzez informowanie potencjalnych beneficjentów oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów o możliwościach i wsparciu oferowanym przez PS WPR 2023-2027 i zasadach uzyskania dostępu do tego wsparcia, a także poprzez informowanie beneficjentów i ogółu społeczeństwa o wspieraniu przez Unię Europejską rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich za pomocą PS WPR 2023-2027.

pdf

1.55 MB

Obowiązujący od
03.10.2023