Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

Opublikowano: 30.06.2023
Typ dokumentu
regulaminy

MRiRW udostępnia wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I. 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wytyczne szczegółowe dla interwencji I. 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 określają specyficzne dla tej interwencji:

  1. Warunki przyznawania pomocy.
  2. Kryteria wyboru operacji wraz z określeniem minimalnej liczby punktów umożliwiającej przyznanie pomocy.
  3. Warunki realizacji operacji.
  4. Formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, maksymalną wysokość pomocy oraz maksymalny dopuszczalny poziom pomocy.
  5. Warunki wypłaty pomocy.
  6. Warunki zwrotu pomocy.

Wytyczne obowiązują od 30 czerwca 2023 r.

pdf

189.39 KB

Obowiązujący od
30.06.2023