Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia

Lokalne Grupy Działania

Sposób wyboru projeków

  • niekonkurencyjny

Pomoc na operacje, których celem jest „Zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ewaluację oraz jej
animowanie, w tym ułatwianie wymiany między zainteresowanymi podmiotami” w ramach naborów
wniosków o przyznanie pomocy, objętych Regulaminem.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy wnioskodawca może złożyć tylko jeden WoPP.

Jak składać wniosek

Online
Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pomocą PUE.
Adres strony internetowej PUE:https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

 

 

 

Dokumenty

pdf

70.49 KB

Obowiązujący od
08.04.2024

pdf

29 strony

402.12 KB

Obowiązujący od
08.04.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

100%

Pula środków na nabór

13 327 500 euro

Data naboru

Start

22.04.2024

Koniec

20.12.2024

Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska