IGA

Do aplikowania o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 służy system IGA. Jest to Internetowy Generator Aplikacyjny wspomagający proces wyboru projektów i kontraktacji, który zapewni obsługę procesu aplikowania i wdrażania projektu w formie elektronicznej.

Dostęp do systemu IGA

CST2021

Centralny System Teleinformatyczny został utworzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład CST2021 wchodzi kilka aplikacji w tym SL2021, który umożliwia obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej. Umożliwia ona także pełną komunikację pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu.

Dostęp do CST2021

SM EFS

System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego+ to kolejna aplikacja CST2021 służąca do procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów dla perspektywy finansowej 2021-2027

Dostęp do SM EFS

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności - BK2021 to aplikacja wspierająca beneficjentów w realizacji zasady konkurencyjności (rejestracja ogłoszeń oraz zbieranie ofert).

Dostęp do BK2021

Dokumenty

pdf

14 strony

696.17 KB

pdf

17 strony

1.02 MB

pdf

105 strony

2.79 MB

Obowiązujący od
09.08.2023

pdf

11 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
09.08.2023

pdf

97 strony

4.94 MB

Obowiązujący od
09.08.2023