Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 - komponent Zarządzanie LSR

Opublikowano: 08.04.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

Kto może złożyć wniosek?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy: Lokalne Grupy Działania

Termin i miejsce składania wniosków

Termin składania wniosków: od 22 kwietnia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.
Wnioski o przyznanie pomocy składa się za pomocą PUE. Link: https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy wnioskodawca może złożyć tylko jeden WoPP.
Złożenie WoPP za pomocą PUE następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu składającego ten WoPP, z tym, że w przypadku gdy WoPP jest składany przez podmiot niebędący osobą fizyczną – po uwierzytelnieniu osoby.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
12 29 90 811, 12 29 90 912, 12 29 90 959, 12 63 03 480, 12 63 03 173, 12 29 90 641

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Strona naboru

Zobacz stronę naboru

Dokumenty

pdf

1 strony

70.49 KB

Obowiązujący od
08.04.2024

pdf

36 strony

402.12 KB

Obowiązujący od
08.04.2024